كفش‌های شغلی

در مشاغل خاص ممكن است كفش‌های خاصی نیز مورد استفاده قرار بگیرند. به طور مثال در مشاغلی كه با احتمال سقوط ابزارآلات و یا اجسام سنگینی همراه هستند ممكن است از كفش‌هایی استفاده شود كه از چرم‌های بسیار ضخیم و كلفت ساخته شده‌اند و انعطاف‌پذیری بسیار اندكی دارند. اگر چه راه رفتن با این كفش‌ها به علت كم بودن انعطاف‌ آنها بسیار سخت است اما روش‌ بسیار خوبی برای محافظت از آسیب پاها هستند. استفاده از جوراب‌های نرم در این كفش‌های سفت و خشن می‌تواند تا حدودی راحتی بیشتری را برای مصرف كننده فراهم كند.

در مورد هر شغلی باید برحسب شرایط خاص آن شغل كفش مناسب را انتخاب كرد. به طور مثال در مشاغلی كه با شعله‌های آتش در تماس هستند استفاده از كفش‌هایی كه مثل كتانی از جنس پارچه هستند یا بخش‌هایی از آنها از پلاستیك ساخته شده‌اند می‌توانند خطرناك و نامناسب باشند.پس حتما در هنگام كار سعی كنید كفشی متناسب با شرایط شغلی خود انتخاب كنید تا خطرات كمتری پاهای شما را تهدید كنند.